Peggy Bendel
writer  editor  fiber artist


1944 - 2019


Kimono in the Fire
52" x.55".


Kimono on the Water
46" x.51".


Kimono of the Air
53" x.51".