Peggy Bendel
Home

 

The Kimono Series     


             
 

Kimono of the Air
53" x.51".